[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng

8 giờ ngày 21.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã chính thức khai mạc.

Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 - 28.1.2016 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch đại hội là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một số hình ảnh khai mạc Đại hội 12 sáng 21.1:

[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều khiển đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 4
Đại biểu chuẩn bị vào hội trường
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 5
Khách mời quốc tế đến dự đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 6
Các khách mời của đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 7
Nhi đồng thủ đô chúc mừng đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 8
Toàn cảnh đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 9
Đại biểu đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 10
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
[CHÙM ẢNH] Khai mạc Đại hội lần thứ 12 của Đảng - ảnh 11
Đoàn chủ tịch đại hội

Theo Lưu Quang Phổ (thực hiện)
Thanh Niên

Tin liên quan