Cho phép thử nghiệm xử lý chất thải hữu cơ tại TP.HCM

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa đồng ý cho Công ty Hitachi Zosen Corporation (Hitz) và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố (Citenco) hợp tác triển khai “Mô hình thử nghiệm Nhà máy Xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học tái sinh năng lượng phát điện” với công suất 200kg/ngày chất thải thực phẩm.
Cho phép thử nghiệm xử lý chất thải hữu cơ tại TP.HCM

Địa điểm đặt mô hình thử nghiệm là gần sàn trung chuyển thuộc khuôn viên Bãi chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý (thuộc Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi), có diện tích khoảng 300m2.

UBND TP.HCM yêu cầu Hitz và Citenco phải cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và trả lại mặt bằng sạch sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm; đồng thời, cam kết việc hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau này. Kinh phí đầu tư xây dựng mô hình, máy móc thiết bị và quản lý vận hành, vận chuyển chất thải thực phẩm sau phân loại từ vị trí tập trung đến vị trí lắp đặt mô hình thử nghiệm do Hitz chi trả.   

Trần Kiên