Cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng sắp thông xe

Dự án BOT cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng đã chính thức hợp long và dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7.