Cấp phép cho Báo điện tử Đấu thầu

(BĐT) - Ngày 28/7/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 395/GP-BTTTT cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Báo Đấu thầu, với tên miền baodauthau.vn.

Theo đó, cơ quan chủ quản của Báo điện tử Đấu thầu là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tôn chỉ, mục đích của Báo điện tử Đấu thầu là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu thầu; thông tin về đấu thầu, đấu giá và thông tin liên quan đến việc minh bạch hóa quá trình mua sắm, đầu tư bằng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đấu thầu; trao đổi, phản biện về quá trình thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu, đầu tư, kinh doanh; thông tin về các nội dung đã đăng trên Báo Đấu thầu (báo in).

Báo điện tử Đấu thầu được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, có giao diện thân thiện; là kênh thông tin chính thống, nhanh chóng truyền thông các chính sách của Nhà nước về hoạt động đấu thầu, đầu tư, kinh doanh; kết nối chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu, cộng đồng doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.