Cập nhật Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng các hiệp hội DN và DN rà soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Bộ KH&ĐT yêu cầu các cơ quan, DN căn cứ theo lĩnh vực phụ trách lập báo cáo về hàng hóa trong nước sản xuất được, tập trung vào các nội dung như: hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí; hàng hóa phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu; giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, giáo dục; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế...

Theo Bộ KH&ĐT, việc rà soát này nhằm bổ sung các hàng hóa mới tham gia thị trường và cập nhật, chỉnh sửa Danh mục đã ban hành cho phù hợp với thực tế. Đây cũng là một trong những căn cứ để hiện thực hóa chủ trương sử dụng hàng Việt trong đấu thầu.

Thời hạn gửi bản cập nhật Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được là trước ngày 20/3/2017. 

 

Thanh Tú