Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 23/5, lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng thống Obama có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau hội đàm, nguyên thủ hai nước dự kiến sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa hai bên.
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 1
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 2
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 3
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 4
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 5
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 6
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 7
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 8
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 9
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 10
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 11
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 12
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 13
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama tại Phủ Chủ tịch - ảnh 14
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Vietnam+

Tin liên quan