Các dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ từ bình thường hóa đến đối tác toàn diện sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.