Cà Mau: Làm cầu dân sinh có thu phí

(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Vàm Đình tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân theo hình thức cầu dân sinh có thu phí.

Địa điểm xây dựng tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Quy mô đầu tư dự kiến là chiều rộng mặt cầu phần xe chạy ≥ 3,5 m, tải trọng thiết kế xe 3,5 tấn và người đi bộ. UBND Tỉnh lưu ý, do quy mô đầu tư cầu chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt, nên trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết bằng văn bản và tự chịu trách nhiệm về thời gian khai thác, vốn, hiệu quả đầu tư và Nhà nước sẽ không bồi thường, hỗ trợ dự án mà nhà đầu tư đã thực hiện khi Nhà nước có điều kiện đầu tư cầu với quy mô theo quy hoạch được duyệt.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 18,5 tỷ đồng với thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2017 - 2018.                

Việt Thắng