Bộ Tài Chính đề xuất cắt giảm hơn 51% điều kiện kinh doanh

(BĐT) - Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, Bộ đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Đồng thời, cơ quan này sẽ sửa đổi, bổ sung 16 nghị định thuộc nhiều lĩnh vực.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong lĩnh vực kế toán, Bộ bãi bỏ 3 điều kiện đối với cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Điều 30 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tiến hành bãi bỏ điều kiện tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, theo đó người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại Công ty TNHH kiểm toán sẽ không cần điều kiện là kiểm toán viên hành nghề.

Đối với điều kiện của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng: Giảm điều kiện về thời gian hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán tối thiểu từ 36 tháng còn 24 tháng; bỏ điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm; bỏ các quy định yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cấp phép mà chuyển sang hậu kiểm…

Trung Hiếu