Bộ KH&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(BĐT) - Sáng ngày 12/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Tiên
Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Tiên

Theo ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&ĐT, việc tổ chức Hội nghị là nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong Nghị quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hội nghị cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu và nêu những điểm mới có tính đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ KH&ĐT điểm lại một số vấn đề mới trong Báo cáo kinh tế - xã hội tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&ĐT trong thời gian tới. 

Thanh Tú