Bộ KH&ĐT sẽ đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

(BĐT) - Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa được Bộ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, nội dung Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT (gọi tắt là Phương án đơn giản hóa) bao gồm một số lĩnh vực chính như: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã; lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, 15 nhóm thủ tục sẽ nằm trong diện đơn giản hóa. Trong đó có các nhóm thủ tục về: đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo mẫu con dấu; thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh…

Đối với lĩnh vực đấu thầu, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện với nhóm 5 thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quang Minh