Bộ GTVT công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính

(BĐT) - Bộ GTVT vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính lĩnh vực GTVT cấp trung ương được bãi bỏ gồm: Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông; Công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông; 3 thủ tục hành chính lĩnh vực GTVT cấp địa phương bị bãi bỏ gồm: Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch; Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch; Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã tiến hành sửa đổi 1 thủ tục hành chính lĩnh vực GTVT cấp trung ương là chấp thuận cho phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Khánh Ngọc