Bộ Giao thông yêu cầu các chủ dự án tạm dừng tăng phí BOT

Trong khi chờ rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu tạm chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT.
Hiện đã có một số chủ dự án BOT đã đệ trình phương án giảm phí đối với một số loại phương tiện.
Hiện đã có một số chủ dự án BOT đã đệ trình phương án giảm phí đối với một số loại phương tiện.

Bộ GTVT vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu yêu cầu các nhà đầu tư (doanh nghiệp dự án) dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức BOT do Bộ GTVT quản lý và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chưa tăng phí sử dụng đường bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, để hỗ trợ cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, tại điểm 4 mục II Nghị quyết giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 23/5/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã kết luận giao Bộ GTVT tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT; rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc, trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT.

Hiện đã có một số chủ dự án BOT đệ trình phương án giảm phí đối với một số loại phương tiện. Cụ thể, Công ty BOT Thiên Tân – Thành An đề xuất mức giảm 20.000 đồng/lượt/xe đối với xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên; xe chở container 20f trở lên khi qua trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+ 877 – Km1092+577 qua Quảng Ngãi; mức giảm tương tự cũng được Công ty BOT Phú Gia – Phước Tượng đưa ra cho các phương tiện như trên khi qua trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Phú Gia – Phước Tượng.

Trước đó, tại Hội nghị Đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, BT giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết là còn nhiều cơ hội để giảm phí BOT đường bộ

Cơ hội giảm phí dựa trên cơ sở các khoản dự phòng khối lượng, lãi vay không sử dụng hết do tiết kiệm và rút ngắn được thời gian thi công tại các dự án BOT.

Khẳng định việc tôn trọng các điều khoản của hợp đồng BOT đã ký với nhà đầu tư, nhưng vị lãnh Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, hiện tại nhiều dự án BOT đường bộ triển khai trong thời gian qua vẫn còn nhiều khoản dư chưa sử dụng so với dự toán ban đầu và đây là cơ sở cho việc tính toán giảm phí hoặc giảm thời gian hoàn vốn.

“Thời gian thu phí hoàn vốn dự án sẽ được xác định, điều chỉnh lại trên cơ sở giá trị quyết toán được Bộ Giao thông - Vận tải thoả thuận theo đúng quy định của Hợp đồng BOT đã ký. Giá trị quyết toán dự án này phải được xác nhận bởi kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước để tránh thất thoát”, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Theo Anh Minh
Đầu tư

Tin liên quan