Bộ Giao thông - Vận tải: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), kế hoạch này nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.
Thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực GTVT, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tuấn Dũng

Tin liên quan