Bình ổn thuốc tại TP.HCM đạt doanh số trên 32 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tổng doanh số thuốc bình ổn bán ra của Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm 2016 - 2017 tính từ khi triển khai Chương trình (ngày 1/4/2016) đến ngày 30/9/2016 đã đạt trên 32 tỷ đồng.

Số mặt hàng thuốc tham gia Chương trình năm 2016 là 563 mặt hàng, tăng 12 mặt hàng so với năm 2015. Đến thời điểm này, tổng số nhà thuốc tham gia bán thuốc bình ổn là 4.016; trong đó có 3.252 nhà thuốc tư nhân, 120 nhà thuốc bệnh viện và 643 nhà thuốc và đại lý thuốc doanh nghiệp (DN).

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai Chương trình theo hướng đồng bộ và có hiệu quả; nâng cao năng lực của các DN tham gia chương trình, động viên DN tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ bào chế, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại thuốc.

Sở Y tế TP.HCM cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở - ngành, UBND quận - huyện trong công tác truyền thông, quảng bá Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Chương trình; quản lý hàng hóa, giá cả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trần Kiên