Bình Dương ưu tiên công tác bảo vệ môi trường

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong 5 năm tới, tức từ 2016 - 2020, Tỉnh sẽ dành một nguồn kinh phí lớn, dự kiến khoảng 13.230 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm khoảng 7.619 tỷ đồng.
Bình Dương ưu tiên công tác bảo vệ môi trường. Ảnh Internet
Bình Dương ưu tiên công tác bảo vệ môi trường. Ảnh Internet

Trong 14 dự án bảo vệ môi trường được Tỉnh cụ thể hóa từ nguồn vốn nói trên, có những dự án đáng lưu ý như: Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho ứng cứu sự cố môi trường do cháy nổ, Đề án Xử lý chất thải y tế Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2025…

Việc dành nhiều kinh phí cho bảo vệ môi trường được UBND tỉnh Bình Dương xác định là một trong những lộ trình đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Được biết, tới đây Tỉnh sẽ đẩy mạnh việc quan trắc thông tin môi trường, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải để có biện pháp kiểm soát, xử lý khắc phục ô nhiễm kịp thời. Đặc biệt, trong thời gian tới, Tỉnh sẽ không tiếp nhận những dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường.               

Gia An