Bế mạc Hội nghị Trung ương 14

(BĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều tối 13/1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: Nhật Bắc

Về nội dung lớn thứ nhất, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo quy định của pháp luật về ký kết, tham gia các điều ước quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Bộ Chính trị, đã kịp thời, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng các nội dung đàm phán ngay từ đầu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đàm phán. Ban Chấp hành Trung ương giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Đoàn đàm phán tiếp tục cùng các bên tham gia TPP hoàn tất các thủ tục và chính thức ký kết Hiệp định.

Về nội dung lớn thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII; nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XII với số phiếu rất tập trung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 14, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.       

Hồng Vân

Tin liên quan