Bảo hiểm xã hội một lần được hưởng thế nào?

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu chi tiết cũng như dẫn các ví dụ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội một lần.
Bảo hiểm xã hội một lần được hưởng thế nào?
 

Theo Thảo Nguyên
Trí thức trẻ

Tin liên quan