8 tháng ước xuất siêu 2,8 tỷ USD

(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2018 ước tính đạt 20,9 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 45,11 tỷ USD, tăng 17,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,30 tỷ USD (chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,4%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước đạt 21 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 61,85 tỷ USD, tăng 11,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,81 tỷ USD, tăng 11,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7 nhập siêu 635 triệu USD, tháng 8 ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.

Việt Thắng