762 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản chưa có nguồn bố trí

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, tổng các khoản ứng trước, nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nguồn trái phiếu chính phủ (TPCP) đến nay chưa bố trí nguồn thu hồi của các chương trình, dự án có đủ thông tin rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội là 2.502,59 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, ứng trước là 1.740,695 tỷ đồng; nợ đọng XDCB là 761,895 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải nợ 481,077 tỷ đồng và địa phương nợ 280,818 tỷ đồng. Hiện Bộ KH&ĐT đã dự kiến danh mục dự án bổ sung vốn TPCP để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng XDCB nguồn TPCP; đang gửi các bộ, ngành, địa phương để bổ sung thông tin về lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 của các dự án và đề xuất bổ sung vốn TPCP để thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán nợ đọng XDCB (không bố trí vốn thanh toán các khoản nợ XDCB phát sinh sau ngày 31/12/2014 và các khoản nợ XDCB đến ngày 31/5/2015 chưa được nghiệm thu theo quy định).

Ngoài số nợ đã có thông tin rà soát trên, Bộ KH&ĐT cho biết còn 1.919,139 tỷ đồng nợ XDCB địa phương báo cáo lên chưa có đầy đủ thông tin để rà soát.

Việt Thắng