7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.
Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp
Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Cụ thể, 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp gồm: 1- Trường Đại học Luật Hà Nội; 2- Nhà Xuất bản Tư pháp; 3- Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột; 4- Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; 5- Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; 6- Trường Trung cấp Luật Đồng Hới; 7- Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

PV