29 ứng viên được đề cử bổ sung đã xin rút

(BĐT) - Ngày 25/1, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng tiếp tục bàn về công tác nhân sự, thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, trong buổi sáng, Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn. Tại đoàn, đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách đề cử, ứng cử Ban Chấp hành khóa mới. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút.

Buổi chiều, tại hội trường, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trước khi Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu.

Trong phiên họp tại đoàn chiều 24/1, có hơn 60 người được đề cử thêm vào danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tuy nhiên sau đó 29 ứng viên được các đoàn đề cử bổ sung đã xin rút. Chiều ngày 25/1, Đại hội đã bỏ phiếu về việc có cho phép 29 ứng viên xin rút hay không.

HL

Tin liên quan