Vinatex thoái toàn bộ vốn tại Bình Thắng, giá khởi điểm 15.000 đồng/cổ phiếu

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, sẽ tiến hành thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng.
Việc thoái vốn của Vinatex tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng nhằm thực hiện theo Quyết định số 320/2013/QĐ-TTg ngày 8/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
Việc thoái vốn của Vinatex tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng nhằm thực hiện theo Quyết định số 320/2013/QĐ-TTg ngày 8/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Với ngành nghề kinh doanh chính là dệt may, thời gian qua, Vinatex đã triển khai việc thoái vốn tại các đơn vị không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính và các khoản đầu tư hiệu quả thấp, khó có khả năng phục hồi

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực chính: xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Mua bán trang thiết bị, phụ tùng, phụ liệu ngành công nông nghiệp, nông lâm sản, động vật sống....

Hoạt động sản xuất trong 2 năm gần đây của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng đều không khả quan. Tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2014 gần 71 tỷ đồng, đến hết 2015 chỉ còn 68,3 tỷ đồng, giảm 2,51%.

Năm 2014, Công ty  công bố lợi nhuận sau thuế  âm 1.362 tỷ đồng. Năm 2015, lợi nhuận bằng 0.

Thời gian qua, Vinatex đã triển khai việc thoái vốn tại các đơn vị không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính và các khoản đầu tư hiệu quả thấp, khó có khả năng phục hồi. Tính đến năm  2015, Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn tại 24 đơn vị với tổng giá trị thu hồi đạt 1.236 tỷ đồng, tặng dư 126 tỷ đồng, và đang tiếp tục thoái vốn tiếp tại 12 đơn vị.

Theo Thế Hải
Đầu tư