Vinafood 1 chuẩn bị đấu giá hơn 8 triệu cổ phần

(BĐT) - Ngày 28/10 tới, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Bột mỳ Vinafood 1 sẽ đấu giá khoảng 8,229 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ, với giá khởi điểm của mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Theo phương án cổ phần hóa Vinafood 1 do Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt, vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 242 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ 15,73 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

Tính đến tháng 6/2016, tổng tài sản của Vinafood 1 là 316,016 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 220,995 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty đạt 253,731 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 900 triệu đồng.                

Thanh Tú