Vinaconex 3 thông qua phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3, mã cổ phiếu VC3) đã thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo phương án phát hành, Vinaconex 3 sẽ chào bán thêm 28.379.461 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá được xác định dựa trên giá trung bình của thị giá cổ phiếu VC3 trên thị trường chứng khoán tại ngày 20/8/2018 (18.900 đồng/cổ phiếu) và giá trị sổ sách của cổ phiếu này tại thời điểm 31/12/2017 (12.294 đồng/cổ phiếu).    Hoàng Việt