Vạn Phát Hưng hủy kế hoạch phát hành 10 triệu CP

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH) vừa thông qua nghị quyết hủy bỏ phương án chào bán cổ phần (CP) cho cổ đông hiện hữu mà ĐHĐCĐ thường niên công ty này đã thông qua hồi tháng 4 năm nay. 

Theo phương án cũ, Vạn Phát Hưng dự kiến phát hành hơn 10 triệu CP cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ phát hành 9:2) với giá 10.000 đồng/CP, đồng thời trả thù lao cho HĐQT bằng 760.000 CP phát hành thêm. Hủy bỏ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, Vạn Phát Hưng vẫn giữ nguyên kế hoạch trả thù lao cho HĐQT số lượng CP có giá trị 7,6 tỷ đồng nói trên, không hạn chế chuyển nhượng.

Hiện VPH đang được giao dịch xung quanh mức giá 10.400 đồng/CP. Vì vậy, kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu không còn thực sự hấp dẫn về mặt giá cả. Đó có thể là một trong những lý do công ty này đưa ra quyết định nói trên.

Đan Nguyên