VAMC: Thành công ngay phiên đầu đấu giá nợ mua lại từ BIDV

(BĐT) - Mặc dù số lượng khách hàng tham gia đấu giá chỉ có hai cá nhân, nhưng cuộc đấu giá diễn ra khá quyết liệt.

Đầu tháng 4/2018 vừa qua, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) lần đầu đấu giá tài sản liên quan khoản nợ xấu đã mua của tổ chức tín dụng (TCTD) được thực hiện theo Luật Đấu giá (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

Mặc dù số lượng khách hàng tham gia đấu giá chỉ có hai cá nhân, nhưng cuộc đấu giá diễn ra khá quyết liệt. Theo VAMC, hai khách hàng đã trả giá so kè nhau từng bước giá và phải trải qua 5 vòng đấu mới chọn được người trúng đấu giá.

Tài sản đấu giá là khoản nợ xấu của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn mà VAMC đã mua từ BIDV. Cuộc đấu giá thực hiện theo phương thức trả giá lên, hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại Cuộc đấu giá.

Giá khởi điểm đấu giá là 8,727 tỷ đồng. Người trúng đấu giá là một cá nhân với giá trúng đấu giá là 9,427 tỷ đồng, cao hơn 700 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo VAMC, việc đấu giá thành công ngay phiên đấu giá đầu tiên khẳng định vai trò và năng lực của Công ty VAMC trong hoạt động đấu giá tài sản là các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu mà Công ty VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng. Qua đó, Công ty VAMC sẽ tạo ra những đóng góp tích cực, hợp tác và hỗ trợ các TCTD thúc đẩy nhanh hơn quá trình xử lý nợ xấu.


NHNN