SCIC đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 15,1 triệu cổ phiếu GMD

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Gemadept (GMD – HOSE) vừa có thông báo bán toàn bộ 15.108.255 cổ phiếu GMD, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,42%.
SCIC đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 15,1 triệu cổ phiếu GMD

Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến 13/9 theo phương thức thỏa thuận.

Theo bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh của GMD, tính đến 30/5/2016, Gemadept có 2 cổ đông lớn là tổ chức ReCollection Pte. Ltd và SCIC trong đó ReCollection Pte sở hữu 11,98% vốn điều lệ và SCIC đang nắm giữ 8,41% vốn điều lệ.

Trong Báo cáo tài chính quý II năm nay của GMD, Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt gần 923 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán là 637 tỷ đồng chiếm 69% trong doanh thu thuần nên mức lợi nhuận gộp đạt 285,7 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý này của GMD đạt 136 tỷ đồng, giảm 16% so với quý II2015. Theo GMD, lợi nhuận quý này giảm chủ yếu do GMD có khoản lỗ 55,3 tỷ đồng do lỗ thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định và chi phí khác tăng cao (63,5 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của GMD đạt 1.772 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 184,7 tỷ đồng giảm 9% so với nửa đầu năm 2016.

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK