SCIC chào bán trọn lô cổ phần Mekonimex

(BĐT) - SCIC vừa công bố thoái toàn bộ 10,8 triệu cổ phần tại Công ty CP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ (Mekonimex), tương đương 98,3% vốn điều lệ của Mekonimex. 

Phương thức chào bán đấu giá trọn lô. Giá khởi điểm được đưa ra 11.950 đồng/CP, tương đương mức giá 129 tỷ đồng cho cả lô cổ phần Mekonimex mà SCIC nắm giữ.

Được biết năm 2015 Mekonimex lỗ 4,4 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ gần 10 tỷ đồng tại Xí nghiệp Thới Thạnh. Giá gạo giảm trong khi tồn kho cao đã khiến xí nghiệp này lỗ sâu trong năm vừa qua. 

Hồng Lam