Sắp đấu thầu 9.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Theo dự kiến, ngày mai (8/6), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu thầu 9.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Trong đó, TPCP kỳ hạn 5 năm có khối lượng lớn nhất là 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 1.500 tỷ đồng.

Theo HNX, trong tháng 5/2016, HNX đã tổ chức 13 phiên đấu thầu TPCP, huy động được hơn 43.370 tỷ đồng, tăng 43,1% so với tháng 4/2016.

Tính chung, từ đầu năm đến 31/5/2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công trên 147 nghìn tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX, đạt 67% kế hoạch cả năm.

Để huy động vốn cho Nhà nước và cho đầu tư phát triển, trong quý II/2016, Kho bạc Nhà nước lên kế hoạch phát hành từ 70.000 tỷ đồng - 80.000 tỷ đồng TPCP.    

Việt Thắng