Quý III dự kiến phát hành 50.000 tỷ đồng TPCP

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong quý III/2016. 

Theo đó, tổng mức phát hành dự kiến trong quý III là 50.000 tỷ đồng, trong đó, kỳ hạn 5 năm có khối lượng lớn nhất là 22.000 tỷ đồng, tiếp theo là kỳ hạn 7 năm với 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 20 năm.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành và mức huy động các kỳ hạn TPCP cho phù hợp với tình hình.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 187.726 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX, đạt 85,33% kế hoạch đề ra đầu năm (220.000 tỷ đồng) và 75,09% kế hoạch điều chỉnh ngày 30/6 (250.000 tỷ đồng).    

Nguyệt Minh

Tin liên quan