Quỹ bất động sản đầu tiên sẽ niêm yết trên HOSE

Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam (TCREIT) đã thông qua cơ cấu đầu tư dự kiến trong quý III/2016 là tối đa 50% giá trị của Quỹ sẽ đầu tư vào bất động sản, đầu tư từ 50 - 100% giá trị tài sản của Quỹ vào trái phiếu, gửi tiền tiết kiệm. 
Quỹ bất động sản đầu tiên sẽ niêm yết trên HOSE

Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư sẽ có sự thay đổi lớn trong quý IV/2016 khi dự kiến dành 90 - 100% tài sản của Quỹ đầu tư vào bất động sản, chỉ dành tối đa 10% để đầu tư vào trái phiếu và gửi tiền tiết kiệm. Trong đó, bất động sản trong mục tiêu đầu tư của TCREIT là văn phòng, căn hộ dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng… tại Hà Nội, TP. HCM hoặc các thành phố lớn.

Hồ sơ lưu ký và niêm yết 5 triệu chứng chỉ quỹ TCREIT, tương đương 50 tỷ đồng theo mệnh giá, đã được đơn vị quản lý quỹ là Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương nộp lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Theo H.Hòe
ĐTCK