PV Power lên kế hoạch thoái vốn nhiều khoản đầu tư

(BĐT) - Nguồn tin từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) cho biết, DN này sẽ tiến hành ĐHĐCĐ vào ngày 26/6/2018 và chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ ngày 1/7/2018.
PV Power lên kế hoạch thoái vốn nhiều khoản đầu tư

Nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động quan hệ nhà đầu tư, tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ được ban lãnh đạo công ty đệ trình ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có việc chuyển sàn từ UpCOM sang HSX vào cuối tháng 1/2019. Bên cạnh đó là kế hoạch thoái vốn tại các công ty con liên doanh, liên kết như: Điện lực dầu khí Bắc Kạn, Thủy điện Hủa Na, PV Machino…

Liên quan đến vấn đề cổ tức, PV Power dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện chi trả 3% bằng tiền mặt thay cho phương án 3% bằng cổ phiếu đã được phê duyệt tại phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - PV Power ước đạt lần lượt là 12.649 tỷ đồng và 1.103 tỷ đồng.

Anh Ngọc