Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su

(BĐT) - Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó hình thức cổ phần hóa là kết hợp bán phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quyết định phê duyệt, VRG có vốn điều lệ là 40.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 4 tỷ cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, 3 tỷ cổ phần do nhà nước sở hữu (chiếm 75% vốn điều lệ); hơn 475 triệu cổ phần bán đấu giá công khai (chiếm 11,88% vốn điều lệ); gần 49 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (chiếm 1,22% vốn điều lệ)…

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa là 13.000 đồng/cổ phần. Cơ quan đại diện chủ sở hữu toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tập đoàn là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. 

Việt Anh