Phát hành giá cao, Tasco tăng vốn bất thành

(BĐT) - Trong đợt phát hành 89,88 triệu cổ phần (CP) cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/CP, Công ty CP Tasco (mã chứng khoán HUT) chỉ bán được hơn 18 triệu CP, “ế” tới 71,83 triệu đơn vị.

Mức giá mà Tasco đưa ra cao hơn thị giá của cổ phiếu HUT (dao động xung quanh mức 9.100 đồng) nên việc “ế” hàng không gây bất ngờ. Với 71,83 triệu CP tồn đọng, Tasco dự kiến chào bán 22,57 triệu CP cho các nhà đầu tư khác theo lựa chọn của HĐQT. Mức giá chào bán giữ nguyên 10.000 đồng/CP. Như vậy, ngay cả khi chào bán cho các nhà đầu tư khác, mục tiêu tăng vốn của Tasco vẫn bất thành.

Phát hành giá cao rồi tiếp tục chào bán số lượng CP còn lại cho những nhà đầu tư được chỉ định nhằm huy động vốn là kịch bản tương đối quen thuộc trong mấy năm gần đây.

Đan Nguyên