Ngày mai đấu thầu 3.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5 năm

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có công văn đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đợt 84/2016 vào ngày 20/7 với khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5 năm.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 6, KBNN đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 49.500 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 40.682 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82,2%, giảm nhẹ so với tỷ lệ 86,7% của tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 187.726 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX, đạt 85,33% kế hoạch đề ra đầu năm (220.000 tỷ đồng) và 75,09% kế hoạch điều chỉnh (250.000 tỷ đồng).

Tổng hợp của VBMA cho thấy, lợi suất giao dịch TPCP tại thời điểm cuối tháng 6/2016 không biến động nhiều so với cuối tháng trước.       

Việt Thắng

Tin liên quan