Ngân hàng ACB phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - Nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết sẽ chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hành. 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu sẽ được ACB phát hành vào ngày 30/6/2016.

Trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất tính bằng lãi suất tham chiếu cộng phần bù 2%/năm. Lãi suất sẽ được điều chỉnh hàng năm, căn cứ vào bình quân lãi suất tiết kiệm bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank và Agribank.

Đầu tháng 6 này, ACB đã ra thông báo phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Lãi suất 2 năm đầu tiên cố định 8,5%/năm, từ năm thứ 3 thả nổi căn cứ vào bản cáo bạch của Ngân hàng.

Tại thời điểm cuối quý I/2016, số dư trái phiếu phát hành của ACB là 3.380 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng có kỳ hạn trên 10 năm, còn lại là trái phiếu dưới 1 năm.

Đan Nguyên