Loại bỏ TTF, thay thế OGC vào các rổ chỉ số của HOSE

Sở GDCK TP. HCM vừa có thông báo chính thức về việc loại bỏ cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và thay thế OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index.
Loại bỏ TTF, thay thế OGC vào các rổ chỉ số của HOSE

Theo đó, rổ chỉ số VNMidcap, VN100 sẽ loại bỏ TTF và thêm vào OGC do cổ phiếu TTF bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, trong khi OGC là cổ phiếu thành phần của VNSmallcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNMidcap.

Đồng thời, rổ chỉ số VNAllshare sẽ loại bỏ TTF và rổ VNSallcap cũng sẽ loại bỏ cổ phiếu OGC. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9/8.

Cùng với sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số. Cụ thể, chỉ số VNMidcap có EIB đạt tỷ trọng giới hạn mới 83,27%; chỉ số VN100 với VNM (38,14%) và VIC (68,12%); chỉ số VNAllshare gồm VNM (42,61%) và VIC (76,11%).


ĐTCK