LILAMA 69-1 sẽ thoái vốn khỏi Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

(BĐT) - Dự kiến cuối quý II/2016, Công ty CP LILAMA 69-1 sẽ tổ chức đấu giá cổ phần để thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc.

Giá trị góp vốn của LILAMA 69-1 tại Công ty CP Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc là 5,5 tỷ đồng. Việc định giá cổ phần và lập hồ sơ đang được tiến hành trước khi gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt làm cơ sở tổ chức bán đấu giá cổ phần.

Hiện LILAMA 69-1 đã thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Thủy điện Trung Thu, Công ty CP LILAMA 69-1 Phả Lại và Công ty CP Dịch vụ sửa chữa điện Miền Bắc. Tổng giá trị vốn góp là 16,2 tỷ đồng. Tổng giá trị thu về từ thoái vốn là gần 17 tỷ đồng.

Đối với khoản đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Hùng Lợi, việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Hùng Lợi đến nay đã dừng hẳn. Do đó, LILAMA 69-1 chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn.       

Trần Nam