IPO VTVCab: Giá khởi điểm 140.900 đồng/cp, dự thu gần 6.000 tỷ đồng

VTV sẽ bán 42,2 triệu cp, tương đương 47,8% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab).

Theo đó, VTVCab sẽ thực hiện đấu giá 42.292.624 cổ phần với mức giá khởi điểm 140.900 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp). Tạm tính tại mức giá này, phiên đấu giá có giá trị dự kiến gần 5.960 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa của VTVCab là 884 tỷ đồng, tương ứng với 88,4 triệu cp. Như vậy, khối lượng đấu giá lần này tương đương với 47,84% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Thời gian đấu giá dự kiến vào 08h30 ngày 17/04/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất đến 16h00 ngày 14/03/2018.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là dịch vụ truyền hình trả tiền; điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông có dây ... VTVCab là nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 Việt Nam với đa dạng dịch vụ CATV, VTVnet, VTVplay,… và nhiều kênh truyền hình như VTVCab, K+, SCTV, VTC,…


NDH