Giá khởi điểm đấu giá 40 triệu cổ phần NLG là 26.500 đồng/cp

Số lượng phát hành tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài là 5 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,5% tổng lượng đấu giá.
Giá khởi điểm đấu giá 40 triệu cổ phần NLG là 26.500 đồng/cp

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa thông qua giá khởi điểm cho 40 triệu cổ phần trong đợt đấu giá tăng vốn điều lệ là 26.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 5 triệu cổ phiếu, tương đương 12,5% tổng số lượng đấu giá.

Giá khởi điểm được xác định trên cơ sở tham khảo giá mở cửa các phiên giao dịch của cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, với mức "chặn dưới" là 22.300 đồng/cp. Mức giá cũng được điều chỉnh theo các yếu tố pha loãng của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 5:1 (hoàn tất trong tháng 4/2018) và của đợt trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu sẽ thực hiện trong Quý II/2018.

Nam Long là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá để tăng vốn điều lệ. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần NLG.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng được sử dụng để triển khai dự án hiện hữu; phát triển quỹ đất tại TP HCM, Hà Nội và các khu vực lân cận; đầu tư bất động sản thương mại.

Chia sẻ về việc sử dụng phương thức đấu giá cổ phần tăng vốn, bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc đầu tư cho biết điều này nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho cổ đông, vì nếu phát hành riêng lẻ, giá mua đã được thỏa thuận trước. Còn với phương thức đấu giá, giá bán sẽ được xác định công bằng nhất và tối ưu được mức giá tốt nhất cho công ty. Ngoài ra, đây cũng mở rộng cơ hội cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chưa phải là cổ đông của NLG.


NDH