Đầu tư Thành Thành Công mua toàn bộ 24,5 triệu cp TTCLand không bán hết

Giá chào bán cho Đầu tư Thành Thành Công là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nộp tiền mua từ ngày 31/5 đến 22/6. Trong khi thị giá giao dịch cổ phiếu đang dưới mệnh giá.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - Mã: SCR) công bố chào bán được 24,2 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thành công 50%.

Số lượng không chào bán hết (24,5 triệu cổ phiếu) được phân phối cho Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công với giá 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu SCR đã giảm về dưới mệnh giá trong 7 phiên giao dịch gần đây và hiện đạt 9.000 đồng/cp.

Đầu tư Thành Thành Công đã được ĐHCĐ bất thường năm 2017 của SCR chấp thuận cho mua từ 10% trở lên trong đợt chào bán cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu không chào bán hết hoặc trong các đợt chào bán 12 tháng gần nhất của công ty.

Số tiền Đầu tư Thành Thành Công chi mua đợt này khoảng 245 tỷ đồng, được nộp tiền từ ngày 31/5 đến 22/6.

Cùng với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu này, SCR còn dự kiến chào bán riêng lẻ 24,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Năm 2018, TTC Land có kế hoạch chào bán 212 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cp để huy động 2.124 tỷ đồng. Việc phát hành đợt này dự kiến thực hiện vào cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2019.


NDH