Đấu giá gần 4,2 triệu CP Thủy điện Nậm Chiến

(BĐT) - Ngày 29/3 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sẽ tổ chức đấu giá gần 4,2 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến (tương đương 4,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá khởi điểm 14.850 đồng/CP.

Theo bản công bố thông tin chào bán, năm 2016, Thủy điện Nậm Chiến đạt hơn 714,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,2% so với năm 2015 và gần 59 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi năm 2015, Công ty lỗ 145,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của Thủy điện Nậm Chiến đạt 5.413 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 4.506 tỷ đồng, chiếm 83%.

 

Thế Anh