Đấu giá 90,4% vốn Duyên Hải Quảng Ninh, giá khởi điểm 15.100 đồng/ cổ phần

Tổng giá trị cổ phần Nhà nước dự kiến thu về gần 27 tỷ đồng.
Duyên hải Quảng Ninh là đơn vị sở hữu Khách sạn Hữu Nghị ở Thành phố Móng Cái. Ảnh Internet
Duyên hải Quảng Ninh là đơn vị sở hữu Khách sạn Hữu Nghị ở Thành phố Móng Cái. Ảnh Internet

Ngày 20/7 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 1,76 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh trước đây là doanh nghiệp đoàn thể Công ty Duyên Hải Quảng Ninh 100% vốn Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh. Năm 2005, công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và có 4 đơn vị trực thuộc gồm Khách sạn Hữu Nghị (Cơ sở 1 và 2), Phòng Xuất nhập khẩu – Lữ hành, Cửa hàng Thương mại Bắc Luân. Ngoài ra, công ty còn có 2 liên doanh với nước ngoài gồm dự án Khu đô thị Phượng Hoàng tại Móng Cái và Cửa hàng miễn thuế Móng Cái.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh gồm dịch vụ du lịch lữ hành, kinh doanh nhà hàng khách sạn, kinh doanh cửa hàng thương mại và miễn thuế, thương mại xuất nhập khẩu.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tại ngày 1/1/2017 đạt hơn 34,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 29,1 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tiếp tục quản lý và sử dụng 2 cơ sở nhà, đất tại Móng Cái, Quảng Ninh gồm 849,9m2 đất khách sạn Hữu Nghị và 9.930,1m2 đất kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch.

Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty đến chủ yếu từ mảng dịch vụ du lịch (chiếm 60%); dịch vụ nhà hàng, khách sạn (20%); dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu (13%).

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 19,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ, 187.000 cổ phần (tương đương 9,59% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 1.763.000 cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.


NDH