DATC thoái vốn khỏi Công trình giao thông Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ bán đấu giá 900.000 cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông Đồng Tháp, tương đương 40,91% vốn điều lệ. 
Ảnh minh hoa: Internet
Ảnh minh hoa: Internet

Giá khởi điểm một cổ phần được đưa ra ở mức 5.500 đồng, thấp hơn nhiều so với mệnh giá 10.000 đồng.

Mặc dù đã được DATC miễn giảm trách nhiệm trả nợ (xóa nợ) với số tiền 36,5 tỷ đồng, nhưng tổng số nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 vẫn ở mức cao 121,7 tỷ đồng, gấp 14 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó số nợ phải trả Nhà nước là trên 40 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017, Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế 13,8 tỷ đồng

 

Thế Anh