Cổ phiếu của Tổng công ty 36 sẽ giao dịch trên UPCoM

(BĐT) - Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty 36 vừa có Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

Việc tham gia đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM là cơ hội để Tổng công ty 36 – CTCP quảng bá hình ảnh đến các nhà đầu tư, tiếp cận nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng và tăng khả năng huy động thành công các nguồn vốn.

Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu phổ thông của cổ đông sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM với thời gian đăng ký giao dịch dự kiến vào tháng 9/2016.            

Trần Tuyết

Tin liên quan