Cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại 2 công ty nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Nam Định.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối đối với các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp: Bạch Long, Rạng Đông.

UBND tỉnh Nam Định thực hiện việc sắp xếp các công ty nêu trên theo các quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của người lao động nhất là lao động nhận khoán.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát cụ thể đất đai, các công ty chỉ giữ lại diện tích đất phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh, tập trung đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo các công ty phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

 

 

Theo Như Chính
Đầu tư