Bảo hiểm Bảo Minh thoái vốn khỏi Chứng khoán Bảo Minh

(BĐT) - Nhằm thu hồi vốn đầu tư, tái cơ cấu danh mục và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, Công ty CP Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh) vừa phát đi thông báo chào bán toàn bộ 21 triệu cổ phần (CP) do công ty này nắm giữ tại công ty con là Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh. Mức giá khởi điểm 11.000 đồng/CP, tương đương giá trị thu về tối thiểu 231 tỷ đồng nếu đấu giá thành công.

Chứng khoán Bảo Minh có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ nắm giữ 21 triệu CP, tương đương 70% vốn điều lệ. Năm 2015, Chứng khoán Bảo Minh lãi 9,8 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch lãi 14,5 tỷ đồng năm 2016. Cổ tức năm 2015 được ấn định ở mức 6% bằng tiền mặt.    

Hồng Lam