Bán 1,32 triệu cổ phần AITS với giá khởi điểm 19.810 đồng/cổ phần

(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ bán đấu giá 1,32 triệu cổ phần của Công ty CP Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS) (tương đương 22,75% vốn điều lệ) theo hình thức đấu giá theo lô. 

Theo đó, 1 lô gồm 1,32 triệu cổ phần và sẽ được bán với giá khởi điểm hơn 26,1 tỷ đồng (tương đương 19.810 đồng/cổ phần).

Theo bản công bố thông tin, doanh thu thuần năm 2016 của AITS đạt 189,6 tỷ đồng, tăng 17,86% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của AITS đạt gần 186 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 63,44%.

AITS có vốn điều lệ hơn 58 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ thông tin.

Hoàng Việt