Armephaco đấu giá 2,86 triệu cổ phần

(BĐT) - Dự kiến, ngày 15/6 tới, Công ty CP Armephaco sẽ đấu giá 2,86 triệu cổ phần (22% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phần (CP).

Người đại diện cho phần vốn nhà nước tại Armephaco là Bộ Quốc phòng. Cơ quan này hiện nắm giữ 6,63 triệu CP, tương ứng 66,3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Armephaco được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, quý I/2016 thực hiện thoái 28,6 tỷ đồng (22% vốn điều lệ), giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 51% xuống còn 29% vốn điều lệ. Giai đoạn 2 (2016 - 2020) tiếp tục thoái hết số còn lại là 37,7 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch, thời hạn thoái vốn nhà nước của Bộ Quốc phòng tại Armephaco là hoàn thành trước ngày 31/5/2016. Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Armephaco sẽ đem về cho ngân sách nhà nước khoản vốn cần thiết để đầu tư cho các dự án quan trọng khác, đồng thời vẫn đảm bảo cho Armephaco được đầu tư sang Lào.

Trong năm 2015, doanh thu của Armephaco đạt 1.096 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 15,7 tỷ đồng; tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2015 là 820 tỷ đồng. Dự kiến, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016 về doanh thu thuần của Công ty là 1.160 tỷ đồng (tăng 5,87% so với năm 2015), lợi nhuận sau thuế là 17,2 tỷ đồng (tăng 9,36%).

Bích Thủy